LA TOCA RENOVA AMB MIRALCAMP

LA TOCA FARA CAMPUS D'ESTIU A MIRALCAMP

19/02/2016

La Toca Football Sports i l'Ajuntament de Miralcamp, representat pel seu Alcalde, Melcior Claramunt, arriben a un acord de renovació per fer els campus d'estiu a dita població. Aquests es faran les dues últimes setmanes de juliol. (del 18 al 23 de juliol  i del 25 al 30 de juliol). L'acord ha estat ràpid donada la bona  predisposició mostrada per ambdues parts.